Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Pozvánka na semináře - Workshopy

v souvislosti s projektem Dýcháme za Tojickou hrušeň

Autor: Pavel Motejzík – předseda OS Pod Zelenou Horou
zveřejněno: 20. 01. 2014 11:14 hod., aktualizováno: 20. 01. 2014 11:21 hod.

Srdrečně zveme na semináře/workshopy, které souvisí s naším projektem podpořeným Nadací VIA ve Fondu místních iniciativ. Termíny jednotlivých akcí naleznete po rozkliknutí tohoto článku.

Tematická přednáška/workshop „Pamětní sloup - strážce paměti a stromu“:
2.2.2014 - 12-16 h  - za účasti lektora
2.3.2014 - 12-16 h - za účasti lektora

Z letošního kmene „májky“, darované obcí, plánujeme vytvořit pod vedením etnografa pamětní sloup - LandArtové dílo, který bude usazen vedle nově zasazeného stromku, aby ho chránil nový stromek. Zároveň bude výrazným krajinným prvkem – místní raritou a zajímavostí (výška cca 5 metrů). Na těle sloupu pak budou obtisknuty (barvou) dlaně všech zapojených obyvatel obce a u jeho paty vyřezána řezbářem plastika, do níž bude zasazeno pouzdro s informacemi o obci, tomto projektu i vzkazy dalším generacím. Součástí přednášky bude téma „Uchování paměti“ a součástí workshopu bude i výroba originálních ručně dělaných pozvánek (rovněž obtiskovou metodou) místními ženami na první ročník podzimní akce - sklizně pod Tojickou hruškou.

Tematická přednáška/workshop na téma: "Krajina užívaná-úprava tojické aleje"
6.4.2014 - 12-16h - za účasti lektora
26.4.2014 - 10-15 h - bez účasti lektora
(dobrovolná práce na projektu).

Život v krajině a s krajinou v proměnách věků, zemědělské využívání krajiny v návaznosti na přírodní památky. Voda v krajině. Krajinný plán a jeho smysl. Součástí workshopu bude konkrétní aktivita místních lidí za účasti odborníka - ošetření zarostlé obecní lipové aleje (cca 100 metrů) v Tojicích (prořezání křovin, ošetření stromků...), která byla vysazena pod Tojickou hrušní v roce 2001

Tematická přednáška/workshop + vysazení nové tojické hrušně
4.5.2014 - 12-17 h  - za účasti lektora

Téma "Strom jako kulturní fenomén" - Strom a jeho vnímání v průběhu věků a napříč kulturami. Památné stromy a péče o ně. (Výsadba a ošetření stromů - dnešní výsadby se s trochou správné péče mohou za pár století stát historickým odkazem) - součástí workshopu bude slavnostní vysazení nové Tojické hrušně místními lidmi za účasti odborníka vč. zřízení plůtku kolem ní.

Místo konání: obecní úřad Tojice, Tojice čp. 4 - příp na místě realizace projektu (alej, hrušeň apod.).

Účast na akcích je zdarma.

Pro blížší informace pište na e-mail: pablo.czech@seznam.cz, volejte tel. 602 334 883.