Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

MS Zpráva o činnosti za rok 2001

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2001 10:47 hod., aktualizováno: 21. 10. 2001 11:31 hod.

Na výroční členské schůzi, která se konala dne 9.3.2002 nedošlo ze změnám ve vedení organizace.

Členové MS vykonávaly v průběhu celého roku kromě své základní činnosti, což je rozvoj myslivosti, chov a ochrana zvěře a zájmové činnosti, též brigádnickou činnost jak pro svoji organizaci tak i pro Obecní úřad Vrčeň.

Pro Obecní úřad Vrčeň vykonávali brigádu jak už každoročně na úklidu prostranství okolo obecních studní a ještě brigádu na úklidu farní zahrady a jednu brigádu vykonali v obecních lesích na stavbě oplocenek.

Krom toho si každý myslivec stará o svá krmná zařízení - výroba a opravy krmelců a v zimě o krmení zvěře.

V roce 2001 se uskutečnilo celkem 5 honů.

V roce 2001 bylo střeleno celkem 11 srnců, 28 bažantů (ti jsou nakupování a voliérově vychováni), 4 kachny, 13 divokých prasat, 110 kachen, 39 lišek.

Z toho bylo při samostatných lovech uloveno 7 kusů černé zvěře nebo srnčího, které bylo odvezeno do výkupu, aby za takto utržené peníze si myslivci mohli vylepšit svoji finanční pokladní hotovost a takto utržené peníze zpět investovat např. do krmení pro zvěř či na různé poplatky.

Zapsal: Antonín Beránek