Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

MS Zpráva o činnosti za rok 2003

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2004 10:45 hod., aktualizováno: 21. 10. 2004 11:32 hod.

MS Vrčeň – Tojice si udržuje i v roce 2003 stálou členskou základnu pod vedením předsedy MVDr. Ladislava Janovce, hospodáře Josefa Velíška a finančního hospodáře Antonína Beránka.

Členské schůze sdružení se konají pravidelně 1x za měsíc a výroční členská schůze vždy začátkem měsíce března každého roku.
Protože 1. července 2002 vešla v platnost nová vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, muselo dojít i v našem sdružení k různým změnám a opatřením.
Mimo jiné např. každý myslivec při osamělém způsobu lovu musí zvěř opatřit tzv. nesnímatelnou plombou a poté teprve zvěř odváží hospodáři, který určí způsob naložení s takto ulovenou zvěří. (Prodej, rozdělení členům apod.). Dále musí být v každé organizaci zajištěna činnost myslivecké stráže.
V roce 2003 došlo k transformaci honebního společenstva, jehož předsedou nadále zůstává pan Jaroslav Vavřík. V této souvislosti se změnila výše poplatku našeho sdružení honebnímu společenstvu a to na 7.940 Kč za rok. ( pro porovnání s rokem 2002 a s roky předcházejícími – výše poplatku činila 1.572 Kč).
V roce 2003 byly uskutečněny 3 hony na divoké kachny a 5 naháněk na černou zvěř. Při honech na kachny bylo odloveno 320 ks (MS si pro tento účel zakoupilo a vykrmilo 400 ks kachňat), při naháňkách nebyla ulovena žádná zvěř.
Při osamělém způsobu lovu bylo odloveno 5 ks srnců, 5 ks divokých prasat, 2 ks srnčete, 1 ks srny, 12 ks lišek, 3 ks volavky. Převážná část takto ulovené zvěře byla odevzdána do výkupu. Tímto způsobem si naše sdružení vylepšuje finanční hotovost, i když výkupní ceny zvěře stále klesají.
MS Vrčeň – Tojice vykonávalo i brigádnickou činnost a to pro Obec Vrčeň – vyčištění okolí u obecních studní a u vodojemu a vyspravení protržené hráze u vrčeňského rybníka po srpnových povodních 2002.
Dále si členové svojí brigádnickou činností zajišťují údržbu svých krmných zařízení včetně krmení zvěře v zimních měsících.

Zapsal Antonín Beránek