Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Honební společenstvo 2003

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2004 11:09 hod., aktualizováno: 22. 10. 2009 14:04 hod.

Nové honební společenstvo Vrčeň – Tojice

Rok 2003

Hospodaření 2003
Loňský zůstatek
PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 5.658 Kč
Hospodaření 2003
Výdaje
2003 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 1.527 Kč 20 Kč poštovné
ZŠ Vrčeň – sponzorský dar 4.000 Kč v hotovosti
Zůstatek 111 Kč  
Hospodaření 2003
Příjem
2003 Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice 7.940 Kč v hotovosti
Zůstatek 8.051 Kč  
Hospodaření 2003
Rekapitulace
2003 Příjem 13.598 Kč
2003 Výdaje 5.547 Kč
2003 (k 31. 12.) Zůstatek 8.051 Kč

Zpracoval: Petr Mašek, pokladník HS Vrčeň-Tojice

5.3.2003 USTANOVENO NA VALNÉ HROMADĚ NOVÉ
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO VRČEŇ-TOJICE

  1. Schváleny stanovy HS Vrčeň-Tojice
  2. Schválen pronájem honebních pozemků stávajícímu MS Vrčeň-Tojice (10 Kč/ha/rok)
  3. Schválen nový 5-ti členný výbor

Honební starosta: Vavřík Jaroslav, Vrčeň čp. 88, tel.: 371 591 445
Honební místostarosta: Velíšek Josef, Vrčeň čp. 30
Členové: Mašek Petr, fin. hospodář, Vrčeň čp. 18
Punčochář Václav, Tojice čp. 45
Mašek František, Tojice čp. 3

Pronajato MS Vrčeň-Tojice:
455 ha orné půdy
323 ha lesních pozemků
16 ha vodní plochy

794 ha honebních pozemků pro účely výkonu práva myslivosti

Vrčeň, 5. 3. 2003

Výbor HS Vrčeň-Tojice
Zapsal: Petr Mašek