Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 22. 08. 2005 10:01 hod.

Konaného dne 22.8.2005 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. bere na vědomí
  • oznámení MÚ Nepomuk k povolení výstavby rodinného domu a inženýrských sítí pana Lobla
  • oznámení MÚ Nepomuk o kolaudaci čistírny odpadních vod manželů Balíkových, Tojice 7
  • oznámení MÚ Nepomuk o zahájení sloučeného, územního a stavebního řízení pana Luboše Melena
 2. schvaluje
  • výhled rozpočtu obce do roku 2010
  • smlouvu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Nepomuk
  • obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005
  • smlouvu o pronájmu nebytových prostor čp. 8 p. Mullerové

Zapsala: Marie Balíková
Starosta obce: František Krumpholc
Ověřovatelé zápisu: Ivan Trhlík, Jindřich Kříž

Vyvěšeno: 22.08.2005
Sejmuto: 05.09.2005

Ke stažení

Usneseni_z_vz_11 2005.doc (dokument Word 34 kB )