Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 12. 2005 09:54 hod.

Konaného dne 16.12.2005 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. schvaluje
  • Rozpočtové provizorium na rok 2006
  • změny rozpočtu na rok 2005
  • smlouvu s Městem Nepomuk ohledně regionálních služeb na rok 2006
  • dodatek ke smlouvě s fa STRABAG a.s. – jednotná kanalizace
  • smlouvu s SÚS Starý Plzenec a finanční úhradu ve výši 1.750 Kč
  • dodatek smlouvy s LSPP – příspěvek na rok 2006 ve výši 1.709 Kč
  • finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti obce ve výši 960 Kč
  • žádost pana Lebla o uložení přívodního kabele elektrického proudu přes obecní pozemek
  • zápis do kroniky obce
 2. oznamuje
  • možnost odkoupení části obecního pozemku č. 183/2 a č. 182/1

Starosta obce: František Krumpholc
Místostarosta obce: Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 16.12.2005
Sejmuto: 30.12.2005

Ke stažení

Usneseni_z_vz_14 2005.doc (dokument Word 34 kB )