Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 07. 2004 10:13 hod.

Konaného dne 16.7.2004 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. bere na vědomí
  • Oznámení ZOD o založení nezpevněného polního hnojiště
  • Mandátní smlouvu mezi obcí Tojice a Městským úřadem Nepomuk
  • Změnu názvu Mikroregionu na Sdružení nezávislých obcí Mikroregionu Nepomucko
 2. schvaluje
  • Cenovou nabídku SÚS Starý Plzenec na zpevnění plochy hřiště
  • Příspěvek na LSPP na rok 2004
  • Výstavbu oplocení RD manželů Balíkových, čp. 55 a manželů Vaňourkových
  • Projektovou dokumentaci k výstavbě RD pana Tomáše Vondrovice
  • Zřizovací listinu SDH Tojice

V Tojicích dne 16.7.2004

Zapsala: Hana Palacká
Starosta obce: František Krumpholc
Ověřovatelé zápisu: Jindřich Kříž, Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 16.07.2004
Sejmuto: 30.07.2004

Ke stažení

Usneseni_z_vz_02 2004.doc (dokument Word 35 kB )