Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 10. 12. 2004 10:07 hod.

Konaného dne 10.12.2004 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. bere na vědomí
  • změnu jízdního řádu autobusové a vlakové linky
  • oznámení o organizační změně HZS Plzeňského kraje
  • oznámení o zrušení Územního odboru HZS Plzeň-jih
  • oznámení o rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o finančním příspěvku na obnovu a zjištění lesních porostů
  • pozvánku k ústnímu jednání s fa OBRETA
  • oznámení o trvalém odnětí půdy fa OBRETA
 2. schvaluje
  • založení akční skupiny jejímž členem bude Mikroregion Nepomucko
  • veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Tojice a Městem Nepomuk
  • rozpočtové provizorium na rok 2005
  • změnu rozpočtu za rok 2004
  • vyhlášku pro odpadové hospodářství na rok 2005
  • uzavření smlouvy s SÚS Nepomuk
  • zápis do obecní kroniky
  • zadání kalendářů na rok 2005 do výroby fa Matis

V Tojicích dne 10.12.2004

Zapsala: Marie Balíková
Starosta obce: František Krumpholc
Ověřovatelé zápisu: Jindřich Kříž, František Mašek

Vyvěšeno: 10.12.2004
Sejmuto: 24.12.2004

Ke stažení

Usneseni_z_vz_04 2004.doc (dokument Word 35 kB )