Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 30. 03. 2007 09:12 hod.

Konaného dne 30.3.2007 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

 1. Zastupitelstvo obce zvolilo:
  • a) ověřovatele – Kříže Jindřicha a Boučka Václava
 2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
  • a) závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2006 – bez výhrad
  • b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tojice za rok 2006 - bez výhrad
  • c) rozpočet obce na rok 2007
  • d) dodatek č. 1/2007 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  • a) provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí na pozemky č. 735, 235/8, 235/9, 235/10 a 235/11 odkoupené od p. a pí. Balíkových

V Tojicích dne 30.03.2007

Starosta obce: František Krumpholc
Místostarosta obce: Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 30.03.2007
Sejmuto: 14.04.2007

Ke stažení

usneseni_z_2_VZ_obce_Tojice_30.03.2007.doc