Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Povinné informace

Autor: starosta
zveřejněno: 15. 10. 2009 12:27 hod., aktualizováno: 20. 04. 2022 13:54 hod.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Obec Tojice
2. Důvod a způsob založení Obec Tojice byla založena dle zákona č. 367/1990 Sb., dále dle zákona č. 128/2000 Sb. Jako samostatný subjekt od roku 1992.
3. Organizační struktura V čele obce stojí starosta obce, který je volen sedmičlenným zastupitelstvem obce.
Místostarosta je volen zastupitelstvem obce.
Zastupitelstvo voleno v komunálních volbách. 
Dalšími orgány obce jsou komise:
 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • sociální komise
 • komise životního prostředí
 • komise pro rozvoj obce
4. Kontaktní spojení *
4.1 Kontaktní poštovní adresa    Obec Tojice, Tojice 4, 335 01 Nepomuk
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Tojice, Tojice 4, 335 01 Nepomuk
4.3 Úřední hodiny Pátek 20:00-22:00 hod.
4.4 Telefonní čísla 371 580 407
4.5 Čísla faxu 371 592 262
4.6 Adresa internetové stránky www.tojice.cz
4.7 Adresa e-podatelny obec@tojice.cz
4.8 Další elektronické adresy ou.tojice@tiscali.cz
5. Případné platby lze poukázat číslo účtu 0735026359 / 0800
6. IČ 468 10 161
7. DIČ CZ 468 10 161 obec není plátcem DPH
8. Dokumenty *
8.1 Seznamy hlavních dokumentů https://www.tojice.cz/cs/uredni-deska
8.2 Rozpočet https://www.tojice.cz/cs/financni-zalezitosti-obce
9. Žádosti o informace https://www.tojice.cz/cs/k-trvalemu-vyveseni
10. Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ nebo poštou na adresu OÚ. Adresa viz výše.
11. Opravné prostředky Když orgán žádosti nevyhoví lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání a to nejpozdějido 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí.
12. Formuláře  ke stažení , další formuláře můžete získat na: www.form.cz  nebo  Portál veřejné správy
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy. 
14. Předpisy *
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
14.2 Vydané právní předpisy https://www.tojice.cz/cs/uredni-deska
15. Úhrady za poskytování informací *
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Veškeré informace poskytujeme bezplatně.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací není
16. Licenční smlouvy *
16.1 Vzory licenčních smluv Obecní úřad Tojice nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.
16.2 Výhradní licence Obecní úřad Tojice neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2016 byla přijata 1 žádost, zodpovězena byla písemně, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0

V roce 2017 bylo přijato 6 žádostí, zodpovězeny byly písemně, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0

V roce 2018 bylo přijato 0 žádostí, zodpovězeny byly písemně, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0

V roce 2019 bylo přijato 0 žádostí, zodpovězeny byly písemně, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0

V roce 2020 bylo přijato 0 žádostí, zodpovězeny byly písemně, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0

V roce 2021 byly přijaty 2 žádosti, obě byly odloženy, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0