Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Kurzy „Oživme tradice venkova“

Autor: Jiří Beroušek – předseda MEZI KOPCI o. s.
zveřejněno: 24. 10. 2012 09:20 hod., aktualizováno: 24. 10. 2012 09:24 hod.

MEZI KOPCI o. s.

Často slýcháme, že jižní Plzeňsko je oblast, kde se vůbec nic neděje a nikomu to nevadí, kde tradice zanikly a nové nevznikají. Protože se naše sdružení mimo jiné zabývá dokumentací a propagací kulturních i společenských akcí regionu, rozhodně tento většinový povrchní názor nesdílíme. Víme, že je to oblast, kde každá vesnička téměř bez výjimky vydatně dýchá, dodržuje staré a rozvíjí nové aktivity, a smyslem našeho nového projektu, podpořeného v rámci Programu rozvoje venkova - OSA IV. Leader prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku, je tyto prvky zmapovat, představit, připomenout i uchovat dalším pokolením.

Jednotlivé kurzy-workshopy, pořádané od prosince na obecním úřadu v Tojicích, tak budou kopírovat významné svátky (Vánoce, Masopust, Velikonoce, Pouť, Den Matek) a dojde na nich nejen k představení historie a zvyklostí, ale především k rukodělné tvorbě výrobků pod vedením zkušené lektorky, spojených s daným obdobím.

Náš projekt je v základu určen jednak pro drobné řemeslníky - podnikatele území MAS, kteří by mohli být jakousi hybnou silou v rámci tohoto projektu a hlavně pomáhali implementovat získané zkušeností do běžné praxe, a poté rovněž pro starosty a další představitele samosprávy jednotlivých vsí - kteří jsou povětšinou rovněž i zástupci místních spolků - nejčastěji Sdružení dobrovolných hasičů - organizace, která na malých vsích organizuje nejvíce kulturních a společenských akcí. Cílem tohoto projektu je proto zároveň snaha o vytvoření podmínek pro realizaci souvisejících a rozvíjejících projektů, které budou mít na místní ekonomiku pozitivní dopad.

První kurz - „Vánoce v české lidové tradici“, proběhne v neděli 2. prosince v čase 10:00 - 16:00 hod. Jeho součástí bude například tvorba unikátního tojického betlému, adventních věnců či ozdob ze slámy. Zájemci mohou získat více informací, příp. se přihlásit přes e-mail: jiri.berousek@seznam.cz. Počet účastníků kurzu je omezen.

Jiří Beroušek, předseda MEZI KOPCI o. s. www.mezikopci.cz

loga projektu

Více informací na http://mezikopci.nepomucko.cz/ozivme-tradice-venkova.html

Pro představu semináře z minulého projektu najdete na http://vzdelavani.nepomucko.cz (fota + videa)