Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2008

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 30. 01. 2008 12:49 hod.

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO VRČEŇ
společenstvo vlastníků honebních pozemků v k.ú. obcí Vrčeň, Tojice, Dvorec
IČO: 75058367
se sídlem Vrčeň 1
335 41 Vrčeň

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Výbor HS Vrčeň si dovoluje pozvat všechny vlastníky honebních pozemků, na nichž provádí výkon práva myslivosti MS Vrčeň-Tojice, k účasti na každoroční Valnou hromadu, která se uskuteční ve

čtvrtek dne 14. února 2008 od 17.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti
  3. Zpráva o finančním hospodaření
  4. Návrh na rozdělení finančních prostředků
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr

Za výbor honebního společenstva Vrčeň zve k účasti

Jaroslav Vavřík
starosta HS

Odkaz na webové stránky:
http://www.vrcen.cz/urady/spolecenstvo.htm