Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Myslivecké sdružení 2005

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2006 10:36 hod., aktualizováno: 05. 01. 2010 10:39 hod.

Nejstarší člen mysliveckého sdružení

Životní jubileum.

Dne 27. 11. 2005 se dožívá krásného věku 80 let nejstarší člen mysliveckého sdružení Vrčeň – Tojice pan Miloslav Mareška z Tojic. Hodně zdraví, elánu a mysliveckých zážitků přejí všichni členové mysliveckého sdružení Vrčeň – Tojice.

Foto: Mašek Petr - 26.11.2005

MS Zpráva o činnosti za rok 2004

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2005 10:43 hod., aktualizováno: 21. 10. 2005 11:32 hod.

MS Vrčeň – Tojice si udržuje i v roce 2004 stálou členskou základnu pod vedením předsedy MVDr. Ladislava Janovce, hospodáře Josefa Velíška a finančního hospodáře Antonína Beránka.

MS Zpráva o činnosti za rok 2003

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2004 10:45 hod., aktualizováno: 21. 10. 2004 11:32 hod.

MS Vrčeň – Tojice si udržuje i v roce 2003 stálou členskou základnu pod vedením předsedy MVDr. Ladislava Janovce, hospodáře Josefa Velíška a finančního hospodáře Antonína Beránka.

MS Zpráva o činnosti za rok 2001

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2001 10:47 hod., aktualizováno: 21. 10. 2001 11:31 hod.

Na výroční členské schůzi, která se konala dne 9.3.2002 nedošlo ze změnám ve vedení organizace.