Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

MS Zpráva o činnosti za rok 2004

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2005 10:43 hod., aktualizováno: 21. 10. 2005 11:32 hod.

MS Vrčeň – Tojice si udržuje i v roce 2004 stálou členskou základnu pod vedením předsedy MVDr. Ladislava Janovce, hospodáře Josefa Velíška a finančního hospodáře Antonína Beránka.

V roce 2004 se sešlo honební společenstvo na své schůzi, jehož starostou nadále zůstává pan Jaroslav Vavřík z Vrčeně, místostarostou HS je Josef Velíšek z Vrčeně, finančního hospodáře vykonává Petr Mašek z Vrčeně a ve výboru HS je Václav Punčochář a František Mašek, oba z Tojic.
V roce 2004 byly uskutečněny 3 hony na divoké kachny a tahy na kachny, které jsou stanoveny na středy a soboty a při těchto musí být vždy účastni nejméně 3 střelci a 1 pes.
MS Vrčeň – Tojice zakoupilo v roce 2004 400 kusů divokých kachňat, které si myslivci vykrmili. Odloveno bylo celkem 382 kusů divokých kachen.
Dle bylo odloveno při naháňkách i samostatných lovech :
7 srnců, 6 srn, 2 srnčata, 3 bachyně, 9 lončáků, 17 selat, 10 lišek, 1 vrána a 1 kormorán.
Veškerá srnčí a divoká zvěř byla odvedena do výkupu k prodeji a tímto si myslivci vylepšují svoji pokladní hotovost na nákup například obilí ke krmení, kterého je zapotřebí na jednu sezónu cca 70q. Dále nakupují sůl pro zvěř – 100 kg. Smutné však je, že dochází v našem revíru ke krádežím soli od krmelců.
Další výdaje činí - za pronájem honebnímu společenstvu a dále škody zvěří, které se hradí Lesům ČR.
V letošním roce si myslivci pořídili také motorový člun na odlov divokých kachen.
Na jaře roku 2004 byly kladeny ozdravné vakcinační návnady pro lišky a to snad naposledy, neboť lišky v našich oblastech by již měly být zdravé.
MS Vrčeň – Tojice vykonávalo i brigádnickou činnost. V letošním roce to byl sběr kamene u ZOD Vrčeň.
Dále si členové svojí brigádnickou činností zajišťují údržbu svých krmných zařízení včetně krmení zvěře v zimních měsících.

Zapsal: Antonín Beránek