Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Myslivecké sdružení 2005

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2006 10:36 hod., aktualizováno: 05. 01. 2010 10:39 hod.

Nejstarší člen mysliveckého sdružení

Životní jubileum.

Dne 27. 11. 2005 se dožívá krásného věku 80 let nejstarší člen mysliveckého sdružení Vrčeň – Tojice pan Miloslav Mareška z Tojic. Hodně zdraví, elánu a mysliveckých zážitků přejí všichni členové mysliveckého sdružení Vrčeň – Tojice.

Foto: Mašek Petr - 26.11.2005

První hon

V sobotu 10. září se konal na biologickém rybníku první letošní hon na kachny, kterým začala myslivecká sezóna. Celkem se sešlo 33 střelců jak z řad Mysliveckého sdružení Vrčeň - Tojice, tak jejich hostů. Všichni dohromady střelili 83 kusů kachny divoké.

Místopředseda a hospodář
A. Beránek, místopředseda a J.Velíšek, hospodář
Před honem
Před honem
Kachny, kachny, kachny...
Kachny, kachny, kachny …

Foto: Mašek Petr - 11.09.2005

První naháňka

V sobotu 8.1. se také konala první letošní naháňka Mysliveckého sdružení Vrčeň - Tojice. První letošní a zároveň zatím jediný kus se povedlo skolit panu Josefu Velíškovi - mysliveckému hospodáři. Po naháňce se myslivci sešli v bývalém hostinci "U Brabců".

Myslivecké sdružení
MS Vrčeň-Tojice
První letošní kus
První letošní kus skolen
Posezení
Posezení v bývalém hostinci

Foto: Mašek Petr - 09.01.2005