Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

(dle Standardu ISVS)

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 15. 10. 2009 12:27 hod., aktualizováno: 30. 10. 2018 13:07 hod.

 1. Oficiální název: Obec Tojice
 2. Důvod a způsob založení: Obec Tojice byla založena dle zákona č. 367/1990 Sb., dále dle zákona č.128/2000Sb. Jako samostatný subjekt od roku 1992.
 3. Organizační struktura:
  V čele obce stojí starosta obce, který je volen sedmičlenným zastupitelstvem obce.
  Místostarosta je volen zastupitelstvem obce.
  Zastupitelstvo voleno v komunálních volbách.
  Dalšími orgány obce jsou komise:
  • kontrolní výbor
  • finanční výbor
  • sociální komise
  • komise životního prostředí
  • komise pro rozvoj obce
 4. Kontaktní spojení:
  • Adresa: Obec Tojice, Tojice 4, 335 01 Nepomuk
  • úřední hodiny Pá 20:00-22:00 hod.
  • Tel.: 371 580 407
  • Fax: 371 592 262
  • Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu)
   e-mail: ou.tojice@tiscali.cz
  • Oficiální www stránky: http://www.tojice.cz
 5. Případné platby můžete poukázat: na číslo účtu 0735026359 / 0800
 6. IČO: 468 10 161
 7. DIČ: CZ 468 10 161 obec není plátcem DPH
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:najdete se složce úřední deska: http://www.tojice.cz/cs/urednideska
 9. Žádosti o informace: — konkrétní žádosti najdete na úřední desce, podsložka K trvalému vyvěšení
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
  Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ nebo poštou na adresu OÚ.
 11. Opravné prostředky: Když orgán žádosti nevyhoví lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání a to nejpozdějido 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí.
 12. Formuláře: ke stažení , další formuláře můžete získat na: www.form.cz
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
  Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy.
 14. Nejdůležitější předpisy:
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
  • zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Veškeré informace poskytujeme bezplatně.
 16. Licenční smlouvy: Obci Tojice nejsou poskytnuty žádné výhradní licence.
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 18. V roce 2016 byla přijata 1 žádost, zodpovězena byla písemně, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0                                                                                                                                                                                                                                V roce 2017 bylo přijato 6 žádostí, zodpovězeny byly písemně, podané odvolání 0, rozsudek soudu 0, výhradní licence 0, počet stížností 0