Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 04. 04. 2006 09:49 hod.

konaného dne 31.3.2006 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. Schvaluje:
  • Schválení rozpočtu za rok 2005
  • Schválení rozpočtu na rok 2006
  • Schválení smlouvy o škole městu Nepomuk
  • Schválení odprodeje pozemku panu Leblovi
  • Schválení invent. zápisu a závěrečné zprávy o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2005
 2. Oznamuje:
  • Seznámení občanů s odměňováním členů zastupitelstva
  • Vydání stavebního povolení na výstavbu studny pro pana Fr. Krumpholce

Místostarosta obce: Ivan Trhlík
Starosta obce: František Krumpholc

Vyvěšeno: 04.04.2006
Sejmuto: 14.04.2006

Ke stažení

Usneseni_z_VZ_15_2006