Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 22. 09. 2007 15:18 hod.

Konaného dne 21.9.2007 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

 1. Zastupitelstvo obce zvolilo:
  • a) ověřovatele – Kříže Jindřicha a Bouček Václav
 2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
  • a) dodatek k nájemní smlouvě na pozemky s Vrčeňskou zemědělskou a.s
  • b) schválen záměru na prodej na nově vzniklého pozemek č. 182/6 a 183/7
  • c) připojení k podpisové petici za uskutečnění referenda proti umístění radaru v Brdech
 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  • a)seznámení s rozhodnutím MF ve věci žádosti o prominutí odvodu a penále
  • b)dosavadní výsledek hospodaření za rok 2007
  • c)dopis p. Neorala ze dne 7.8.2007

V Tojicích dne 21.9.2007

Starosta obce: František Krumpholc
Místostarosta obce: Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 22.09.2007
Sejmuto: 08.10.2007

Ke stažení

usneseni_z_4_VZ_obce_Tojice_21.09.2007.doc