Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 22. 12. 2007 15:09 hod., aktualizováno: 22. 12. 2007 15:17 hod.

Konaného dne 21.12.2007 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tojice

 1. Zastupitelstvo obce zvolilo:
  • a) ověřovatele – Kříže Jindřicha a Bouček Václav
 2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
  • a) rozpočtové provizorium na rok 2008
   b) změnu rozpočtu na rok 2007
   c) vyhlášku č. 1/2007 o poplatku za sběr a odstraňování komun. odpadů
 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 • a) Příkaz starosty ke zpracování inventur majetku obce k 31.12.2007

V Tojicích dne 21.12.2007

Starosta obce: František Krumpholc
Místostarosta obce: Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 22.12.2007
Sejmuto: 08.01.2008

Ke stažení:

usneseni_z_5_VZ_obce_Tojice_21.12.2007.doc