Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Volby říjen 2006

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tojice konané 20.-21.10.2006

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 21. 10. 2006 11:09 hod., aktualizováno: 15. 10. 2009 11:59 hod.

Výsledky voleb jsou převzaty z volebního serveru ČSÚ www.volby.cz 

Zastupitelstvo obce
Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Počet
voleb-
ních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
7 1 1 1 100.00 73 54 73.97 54 326

 

Zastupitelstvo obce
Kandidátní
listina
Hlasy Počet
kandidátů
Přep.
základ
dle počtu
kandidátů
Přep. %
plat. hlasů
Počet
mandátů
abs. v %
1 Sdruž. nezáv. kand. 326 100.00 7 326.00 100.00 7

 

Zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní
listina
Poř.
č.
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy Pořadí
Příjmení, jméno   abs. v %
1 Sdruž. nezáv. kand. 1 Krumpholc František   40 NK BEZPP 48 14.72 1
1 Sdruž. nezáv. kand. 2 Bouček Václav   36 NK BEZPP 46 14.11 2
1 Sdruž. nezáv. kand. 3 Palacká Hana   41 NK BEZPP 44 13.49 3
1 Sdruž. nezáv. kand. 4 Kříž Jindřich   43 NK BEZPP 45 13.80 4
1 Sdruž. nezáv. kand. 5 Trhlík Ivan   43 NK BEZPP 49 15.03 5
1 Sdruž. nezáv. kand. 6 Mašek František   31 NK BEZPP 48 14.72 6
1 Sdruž. nezáv. kand. 7 Balíková Marie   51 NK BEZPP 46 14.11 7