Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Brigáda 25.4.2009 – pozvánka

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 19. 04. 2009 10:52 hod., aktualizováno: 19. 04. 2009 15:36 hod.

Obecní úřad TOJICE pořádá BRIGÁDU, která se koná v sobotu 25.4.2009 od 9.00 hod. – sraz u Obecního úřadu

Program:

vyčištění okolí hřiště od náletových dřevin, odstranění plevelů u hřiště, vyrovnání ploch na hřišti, dosázení buků, postřik plevelů, zřízení kompostovacího místa, dosetí trávy a další potřebné úpravy, které jsme se zavázali provést v našem projektu „Obnova a kultivace veřejných prostranství pro setkávání občanů…“, který jsme úspěšně podali na MAS svatého Jana z Nepomuku.
Cílem tohoto našeho projektu je provedení výše uvedených prací a následně nákup zahradního traktůrku, s kterým budeme schopni zajišťovat údržbu obecních travnatých ploch. Výše uvedený projekt je financován příspěvkem společenství EU, příspěvkem z národních zdrojů a Obcí Tojice.

Vyberte si prosím, co si přinesete s sebou jako pracovní náčiní:
koště, hrábě, motorovou pilu, lopatu, kolečko, kropáč, motyku, krumpáč,
… a samozřejmě nezapomeňte na pracovní nadšení.

Občerstvení na brigádu zajištěno.