Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Elektrárna na biomasu ve Dvorci

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 24. 03. 2010 22:03 hod.

Dne 24.3.2010 proběhlo veřejné jednání na hotelu ve Dvorci, vyvolané peticí občanů Dvorce. Petice vyjadřuje nesouhlas s plánovaným prodejem pozemku pro výstavbu elektrárny na spalování biomasy.

Na jednání zaznělo mnoho informací. Za nejdůležitější pro nás v Tojicích považuji sdělení Ing. Chvátala ze společnosti BEG a.s., že do lokality jsou dvě přístupové cesty pro dopravu biomasy nákladními auty. Jednou z přístupových cest je míněna cesta přes naši obec. Dále ve spadové studii na spad popílku z komína elektrárny je uvedeno, že spad může být v okruhu 500 m od komína, případný spad by tedy zasáhl katastr naší obce.

Další jednání zastupitelů města Nepomuka o elektrárně bude 31.3.2010 od 19.00 na hotelu ve Dvorci bod 21:

Návrh: Revokace záměru výstavby elektrárny na biomasu včetně revokace smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky v průmyslové zoně Dvorec (24/NZ/2010)