Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Tojická hrušeň se vrátí domů

Autor: Pavel Motejzík – předseda OS Pod Zelenou Horou
zveřejněno: 14. 09. 2013 17:48 hod., aktualizováno: 20. 09. 2013 09:00 hod.

 V roce 2007 získala Tojická hrušeň od Nadace partnerství titul Strom hrdina, který má být určen stromům, které s velkou statečností odolávají nepříznivým podmínkám způsobeným nezřídka lidskou činností. Jejich příběhy jsou často dojemné, jejich osud velmi tvrdý, stojí však dál. Zasluhují si naši pozornost a úctu. Byla to tehdy pro naši obec velmi zvláštní a radostná událost, unikátní tím spíše, že Tojická hruška v té době již nestála…

Přitom rostla na pozemku rodiny Nohových, obývajících naši malebnou vesničku Tojice, zhruba 300 let. Právě členové této rodiny se zasloužili o to, že se strom dožil vysokého věku a vyrostl do krásy. V 50. letech minulého století měla být totiž hrušeň poražena, aby nepřekážela traktorům obdělávajícím okolní pole. V té době probíhaly politické persekuce, nejeden vzpurný sedlák byl zavřen a jeho půda zabavena. Díky výrazným protestům na úřadech a především statečností majitelky byl ale tento jeden strom zachráněn. Okolní meze byly rozorány, zůstal jen jeden malý ostrůvek zeleně uprostřed velkého pole a na něm vzrostlý strom, který dál dával lidem stín i úrodu – Tojická hruška. Místní si hrušeň oblíbili natolik, že si ji zvolili v roce 2006 jako symbol webových stránek. Byla pro ně symbolem toho, že i jednotlivec dokáže mnohdy zázraky, pokud má sílu a vůli. 

Hrušeň chtěla již několik let předtím navrhnout do ankety „Strom roku“ místní obyvatelka Martina Krumpholcová, a to v období, kdy byla hrušeň nejkrásnější – v plném květu. Jeden rok však strom nestihla nafotit, další rok byla v porodnici. Až v roce 2007 měla svůj návrh zpracovaný s předstihem a v kalendáři pečlivě vyznačený termín, kdy návrh odeslat. Bohužel v noci z 18. na 19. ledna 2007 přišel orkán Kyrill. Pocuchané střechy v naší obci si obyvatelé nakonec opravili, ale hrušku, kterou orkán vyvrátil, jsme opravit nedokázali. Strom vzal za své, a přesto v tom samém roce získal titul „Strom hrdina“, protože jsme zamáčkli slzy a strom i přes jeho zkázu do soutěže nakonec přeci jen přihlásili.
 
Čas šel dále a tu a tam někdo prohodil, že by se měl na místo staré hrušky vysadit nový strom. Slova však plynula jako voda a nepřešla v skutky, a každým rokem je tak zelený ostrůvek, na kterém původní strom stál, těžkou technikou ukrajován. Dnes je z něj dochován již jen poslední malý cíp, který připomíná příběh Tojické hrušně. A tento stav konečně zavdal příčinu aktivního konání, zpracování projektu občanským sdružením Pod Zelenou Horou a jeho podáním do Nadace VIA.
 
V září letošního roku byl celý projekt, nazvaný „Dýcháme za Tojickou hrušeň“, Nadací VIA podpořen v rámci Fondu místních iniciativ a v příštím roce se tak v obci Tojice odehraje celá řada akcí, které si kladou za cíl nejen výsadbu vzrostlé hrušně na původním místě, ale také kultivaci přilehlé lipové aleje dobrovolnickou prací, tematické přednášky či vytvoření speciálního landartového díla z kmene letošní májky, na kterém budou vtisknuty dlaně všech obyvatel naší obce. Chceme totiž, aby tento neobyčejný příběh pokračoval dále nejen díky nám, ale také díky Nadaci VIA a dalším partnerům našeho projektu. 
 
O průběhu projektu budeme pravidelně informovat také na těchto stránkách.
 
 
 
 
Vyvrácená tojická hrušeň v roce 2007: