Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Venkovské minizoo Tojice

Autor: Pavel Motejzík
zveřejněno: 29. 01. 2014 09:11 hod.

V rámci podpory Programu rozvoje venkova ČR, Osa 4 Leader, opatření 4.2.1 byl podpořen projekt spolupráce tří místních akčních skupin OS Aktivios , OS Radbuza a MAS sv. Jana z Nepomuku „Otevíráme poklady venkova“. Díky tomuto projektu vznikne v průběhu roku 2014 a 2015 celkem 8 lokálních stálých expozic vždy tematicky zaměřených.

Ø Zámecká regionální expozice ve Pteníně

Ø Pouskův mlýn v Mešně

Ø Špejchar v Chocenickém Újezdu


Ø Venkovské minizoo v Tojicích

Ø Zelenohorská pošta v Nepomuku

Ø Expozice zemědělské techniky Nepomuk


Ø Expozice Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích

Ø Expozice Karolinina kuchyně - bylinkové panství Rochlov

 

Více informací a pozvánka na související workshopy/semináře: http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/index/pozvanka-na-workshop