Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

pozvánka 5 VZ 23 9 2011

Autor: Jiřína Balíková
zveřejněno: 19. 09. 2011 15:04 hod., aktualizováno: 26. 09. 2011 21:35 hod.

 

OBECNÍ ÚŘAD TOJICE

 

 

 

si Vás dovoluje pozvat na

 

 

 

5.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
 
v budově obecního úřadu

 

 

Které se koná dne: 23.9.2011  OD: 20.00 hodin

 

 

 

 

 

Program:

 - Rozpočtový výhled 2013-2014

- Rozpočtové opatření č. 2/2011

 - Veřejnoprávní smlouvu s městem Nepomuk o zabezpečení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí /RÚIAN/

 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mikroregionu NEPOMUCKO

- Zápis do obecní kroniky za rok 2010

-  Pronájem zasedací místnosti Obecního úřadu Tojice sdružení MAS

 - Diskuse

 - Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16.9.2011                                                                      Sejmuto: 24.9.2011