Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 26. 03. 2004 10:15 hod.

Konaného dne 26.3.2004 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

  1. bere na vědomí
    • Zprávu pana Chodory o hospodaření v obecních lesích
    • Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
    • Výsledek hospodaření v roce 2003
  2. schvaluje
    • Schvaluje rozpočet na rok 2004

V Tojicích dne 26.3.2004

Zapsala: Hana Palacká
Starosta obce: František Krumpholc
Ověřovatelé zápisu: Jindřich Kříž, František Mašek

Vyvěšeno: 26.03.2004
Sejmuto: 09.04.2004

Ke stažení

Usneseni_z_vz_01 2004.doc (dokument Word 33 kB )