Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 24. 06. 2005 10:03 hod.

Konaného dne 24.6.2005 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. bere na vědomí
  • informaci o obchodních podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce pro jednotnou kanalizaci obce
 2. schvaluje
  • vytvoření společného školského obvodu pro území obce Tojice
  • záměr o pronájmu nemovitosti čp. 8 v k. ú. Tojice, obci Tojice
  • smlouvu o pronájmu nebytových prostor čp. 8 v k. ú. Tojice, obci Tojice
  • příspěvek na občerstvení při brigádách
  • úhradu na zajištění lékařské služby první pomoci Městu Nepomuk
  • úhradu finanční částky za žáky ZŠ Městu Nepomuk

Zapsal: Jindřich Kříž
Starosta obce: František Krumpholc
Ověřovatelé zápisu: Ivan Trhlík, František Mašek

Vyvěšeno: 24.06.2005
Sejmuto: 08.07.2005

Ke stažení

Usneseni_z_vz_10 2005.doc (dokument Word 34 kB )