Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 22. 10. 2005 09:57 hod.

konaného dne 22.10.2005 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. schvaluje
  • převod z fondu rezerv na bankovní účet částku 493.946,87 Kč
  • převod částky ve výši 800.000 Kč z bankovního účtu u Komerční banky a.s. č. účtu 30024-361/0100 na nový bankovní účet u České spořitelny a.s. č. 0735026359/0800. Nový bankovní účet u České spořitelny a.s. byl založen z důvodu vzetí úvěru od České spořitelny a.s.
  • zrušení bankovního účtu u Komerční banky a.s. č. účtu 30024-361/0100 k 31.12.2005 a převedení konečného stavu finančních prostředků k tomuto datu na nový bankovní účet u České spořitelny, a.s.
  • přijmutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na kulturní akce srazu důchodců
  • znění smlouvy se stavební firmou STRABAG a.s. a opravňuje starostu k jejímu podepsání
  • započetí jednání s firmou MISYS o vytvoření kartografického informačního systému pro obec Tojice
  • zadání výroby obecního kalendáře na rok 2006 firmě MATIS
 2. bere na vědomí
  • vydání stavebního povolení na výstavbu rodinného domu pro pana Lébla
  • vydání stavebního povolení na výstavbu vyvážecí jímky a kanalizační přípojky pro pana Luboše Melena
  • zmocňuje starostu obce pana Krumpholce k podpisu smlouvy s Krajským úřadem plzeňského kraje o přijetí dotace na výstavbu jednotné kanalizace

Starosta obce: František Krumpholc
Místostarosta obce: Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 22.10.2005
Sejmuto: 05.11.2005

Ke stažení

Usneseni_z_vz_13 2005.doc (dokument Word 35 kB )