Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 30. 06. 2006 09:47 hod.

Konaného dne 30.6.2006 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. Schvaluje:
  • hospodaření obce za rok 2005 – závěrečný účet obce Tojice za rok 2005 – bez výhrad
  • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tojice za rok 2005 – bez výhrad
  • smlouvu příkazní na LSPP na rok 2006
 2. Bere na vědomí:
  • ohlášení drobné stavby sportovního a dětského hřiště
  • dražební vyhlášku – Bečvář Václav, Čmelíny 4
  • kolaudační rozhodnutí na osazení čistírny odpadních vod včetně přípojky k RD č.p. 49

Místostarosta obce: Ivan Trhlík
Starosta obce: František Krumpholc

Vyvěšeno: 30.06.2006
Sejmuto: 14.07.2006

Ke stažení

Usneseni_z_VZ_16_2006