Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 31. 03. 2005 10:05 hod.

Konaného dne 31.3.2005 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. bere na vědomí
  • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tojice za rok 2004
  • Rozhodnutí MÚ Nepomuk o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby rodinného domku pana Miroslava Lébla
  • Změnu užívání stavby pana Luboše Melena
 2. schvaluje
  • Rozpočet obce na rok 2005
  • Závěrečnou zprávu k inventarizaci obce Tojice k 31.12.2004
  • Závěrečný účet obce za rok 2004
  • Snížení poplatku za komunální odpad p. Václava Růžičky ml.
  • Pokácení vrb manželům Růžičkovým
  • Pokácení smrku manželům Punčochářovým
  • Schvaluje jednání starosty p. Krumpholce k jednání a výběru o zajištění investičně inženýrských sítí

Starosta obce: František Krumpholc
Místostarosta obce:Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 31.03.2005
Sejmuto: 14.04.2005

Ke stažení

Usneseni_z_vz_09 2005.doc (dokument Word 34 kB )