Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 30. 06. 2007 09:07 hod.

Konaného dne 29.6.2007 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

 1. Zastupitelstvo obce zvolilo:
  • a) ověřovatele – Kříže Jindřicha a Maška Františka
 2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
  • a) závěrečný účet obce za rok 2006 – bez výhrad
  • b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí PJ pro odpadové hospodářství za rok 2006
  • c) nákup židlí do zasedací místnosti obecního úřadu
  • d) schválení firmy KAV Starý Plzenec na provádění rozborů odpadní vody z kanalizace
 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  • a) seznámení s průběhem kontroly FÚ – dotace od Ministerstva pro místní rozvoj

V Tojicích dne 29.6.2007

Starosta obce: František Krumpholc
Místostarosta obce: Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 30.06.2007
Sejmuto: 14.07.2007

Ke stažení

usneseni_z_3_VZ_obce_Tojice_29.06.2007.doc