Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Veřejné zasedání dne 31.3.2006

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 17. 03. 2006 09:52 hod.

Zastupitelstvo OBCE TOJICE oznamuje konání veřejné schůze dne 31.3.2006 ve 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele
  3. Schválení smluv a návrhů
  4. Schválení rozpočtu obce na rok 2006
  5. Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2005 a inventurami majetku obce
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Usnesení a závěr

Vyvěšeno: 17.3.2006
Sejmuto: 1.4.2006