Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Tojice

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 22. 10. 2004 10:09 hod., aktualizováno: 19. 10. 2009 10:12 hod.

Konaného dne 22.10.2004 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Tojice

Zastupitelstvo obce

 1. bere na vědomí
  • kolaudaci čistírny odpadních vod manželů Svobodových
 2. oznamuje
  • termín a místo konání voleb
 3. schvaluje
  • navýšení finanční částky na dary k životním výročím občanům do maximální výše 300 Kč
  • příspěvek krajskému úřadu na základní dopravní obslužnost ve výši 930 Kč
  • schvaluje ukončení spolupráce s Městem Nepomuk týkající se spravování obecních lesů ke dni 31.10.2004 a uzavření smlouvy s ing. Karlíčkem na spravování obecních lesů ke dni 1.11.2004.

V Tojicích dne 22.10.2004

Zapsala: Marie Balíková
Starosta obce: František Krumpholc
Ověřovatelé zápisu: Jindřich Kříž, Ivan Trhlík

Vyvěšeno: 22.10.2004
Sejmuto: 05.11.2004

Ke stažení

Usneseni_z_vz_03 2004.doc (dokument Word 35 kB )